Gees van liefde
Gees van waarheid
Ek nooi jou na my hart
Transformeer my interieur

Ek wil sien wat u sien
Voel wat jy voel
Doen wat u van my wil hê
Ek wil na u terugkeer

Woon in my
Woon in my
Gee my meer van u liefde
Woon in my
Woon in my
Mag u lig op my skyn

Lei my met u stem
En as my hart klop
Ek wil jou vandag ontmoet
Help my asseblief
Ek wil sien wat u sien
Voel wat jy voel
Doen wat u van my wil hê
Ek wil na u terugkeer