היום אני רוצה שתהיה היקום שלי, אני רוצה לרצות אותך, אני לא רוצה לעשות את רצוני אלא את שלך. אני רוצה לתת לך כל אחד מהחלומות שלי. אני רוצה שתהיה הנשימה הראשונה בבוקר והאור בחלוני.

להיות היקום שלי
אני לא רוצה לתת לך רק מעט מזמני
אני לא רוצה להיפרד מיום אחד בלבד
להיות היקום שלי
אני לא רוצה לתת לך את המילים שלי כמו טיפות
אני רוצה מבול של שבחים בפה

להיות היקום שלי
שאתה כל מה שאני מרגיש ומה אני חושב
שתהיה הנשימה הראשונה בבוקר
והאור בחלוני
להיות היקום שלי
שאתה ממלא כל מחשבה שלי
יהי נוכחותך וכוחך למאכל שלי
הו אלוהים הוא המשאלה שלי

להיות היקום שלי
אני לא רוצה לתת לך רק חלק משנותיי
אני אוהב אותך הבעלים של הזמן שלי והמרחב שלי
להיות היקום שלי
אני לא רוצה לעשות את הרצון שלי אני רוצה לרצות אותך
וכל חלום שבי אני רוצה לתת לך

// תהיה היקום שלי
שאתה כל מה שאני מרגיש ומה אני חושב
שתהיה הנשימה הראשונה בבוקר
והאור מחלוני
להיות היקום שלי
שאתה ממלא כל מחשבה שלי
יהי נוכחותך וכוחך למאכל שלי
אוי ישו הוא המשאלה שלי ... //

היקום שלי - ישו אדריאן רומרו