בסך הכל לך, אני נכנע נפש ולב
אין לי עוד מה לתת,
קח את זה אדוני הטוב.

קח אותי בזרועותיך אלוהים,
קח את חיי בידיים שלך
ועשה איתי מה שאתה רוצה
קח אותי הנה אני.
בסך הכל אליך
אני מוותר על ליבי ונשמתי,
אין לי שום דבר אחר לתת,
קח את זה אדוני הטוב.

קח אותי בידיים שלך cCisto,
קח את חיי בידיים שלך
ותעשה איתי מה שאתה רוצה,
קח אותי הנה אני.

קח אותי הנה אני ...