Sa kabuuan sa iyo, isuko ko ang kaluluwa at puso
Wala na akong ibibigay,
kunin mo ang aking mabuting Panginoon.

Hawak mo ako sa iyong mga bisig Christ,
kunin ang aking buhay sa iyong mga kamay
at gawin sa akin ang gusto mo
dalhin mo ako dito.
Sa kabuuan sa iyo
Ibinigay ko ang aking puso at kaluluwa,
Wala akong ibang maibibigay,
kunin mo ang aking mabuting Panginoon.

Hawak mo ako sa iyong mga bisig cCisto,
kunin ang aking buhay sa iyong mga kamay,
at gawin sa akin ang gusto mo,
dalhin mo ako dito.

Dalhin mo ako dito ako ...