Diwa ng pagmamahal
Diwa ng katotohanan
Inaanyayahan kita sa aking puso
Ibahin ang loob ko

Gusto kong makita ang nakikita mo
Pakiramdaman ang nararamdaman mo
Gawin mo ang gusto mo sa akin
Gusto kong bumalik sayo

Nakatira sa akin
Nakatira sa akin
Bigyan mo pa ako ng pagmamahal mo
Nakatira sa akin
Nakatira sa akin
Nawa’y sumikat ang ilaw mo sa akin

Gabayan mo ako ng boses mo
At kapag tumibok ang puso ko
Gusto kitang makilala ngayon
Tulungan mo po ako
Gusto kong makita ang nakikita mo
Pakiramdaman ang nararamdaman mo
Gawin mo ang gusto mo sa akin
Gusto kong bumalik sayo